Kỹ thuật trồng cà chua

Kỹ thuật trồng cà chua

 

Kỹ thuật trồng cà chua / Phạm Hồng Cúc. - H.: Nông nghiệp, 1999. 

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà chua

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-19 11:19:00

Trang liên kết