Kỹ thuật trồng cà và cà chua

Kỹ thuật trồng cà và cà chua

 

Kỹ thuật trồng cà và cà chua / Đường Hồng Dật- H.: Lao động - Xã hội, 2003.

Tóm tắt: Đặc điểm kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà và cà chua

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-19 11:22:00

Trang liên kết