Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô

Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô

 

Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô / Hoàng Minh. - H.: Lao dộng - Xã hội, 2005.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa hấu, bí ngồi, cà chua và ngô

Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-19 11:23:00

Trang liên kết