Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP. T.2 : Dưa chuột, bí xanh, bí đỏ, cà chua, mướp đắng, ớt ngọt, đậu côve, đậu đũa, su hào, cải củ ...

Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP. T.2 : Dưa chuột, bí xanh, bí đỏ, cà chua, mướp đắng, ớt ngọt, đậu côve, đậu đũa, su hào, cải củ ...

 

  Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP. T.2 : Dưa chuột, bí xanh, bí đỏ, cà chua, mướp đắng, ớt ngọt, đậu côve, đậu đũa, su hào, cải củ ... / Nguyễn Xuân Giao.. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2010

Tóm tắt: Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP: dưa chuột, bí xanh, bí đỏ, cà chua, mướp đắng, ớt ngọt, đậu côve, đậu đũa, su hào, cải củ..

Vị trí lưu trữThư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-19 11:33:00

Trang liên kết