Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP. T.1 : Bắp cải, cải thảo, cải ngọt, cải xanh, súp lơ, rau muống, rau ăn sống, rau gia vị

Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP. T.1 : Bắp cải, cải thảo, cải ngọt, cải xanh, súp lơ, rau muống, rau ăn sống, rau gia vị

 

 Kỹ thuật sản xuất rau sạch - rau an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP. T.1 : Bắp cải, cải thảo, cải ngọt, cải xanh, súp lơ, rau muống, rau ăn sống, rau gia vị ... / Nguyễn Xuân Giao. - Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2010

Tóm tắt: Kỹ thuật sản xuất, trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản rau sạch theo tiêu chuẩn VIETGAP, trong đó có cây cải bắp

Vị trí lưu trữ: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-19 11:38:00

Trang liên kết