Cây xoài ở Việt Nam

Cây xoài ở Việt Nam

 

Cây xoài ở Việt Nam / Ngô Hồng Bình. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2015

Tóm tắt:  Tài liệu nêu đặc điểm sinh thái, kỹ thuật trồng cây xoài ở Việt Nam

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-19 15:36:00

Trang liên kết