Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo iso

Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo iso

 

Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo iso / Trung tâm nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí (RPC). Quyển 5: Cây Xoài. - H.: Lao động xã hội, 2006

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xoài theo tiêu chuẩn iso

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-19 15:37:00

Trang liên kết