Cây xoài và những điều cần biết

Cây xoài và những điều cần biết

 

 Cây xoài và những điều cần biết / Phan Thị Hương, Trần Thế Tục, Nguyễn Quang Thạch. - H.: Nông nghiệp, 2000

Tóm tắt: Tài liệu nêu lên những đặc điểm sinh thái, và những thông tin cần thiết cơ bản về trồng trọt và chăm sóc cây xoài

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


 

2018-03-19 15:38:00

Trang liên kết