Kỹ thuật trồng xoài bảo quản và chế biến

Kỹ thuật trồng xoài bảo quản và chế biến

 

Kỹ thuật trồng xoài bảo quản và chế biến / Ngô Hồng Bình ch.b. - H.: Nông ngiệp, 2006

Tóm tắt: tài liệu viết về kỹ thuật trống, bảo quản và chế biến sản phẩm từ cây xoài

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2018-03-19 15:39:00

Trang liên kết