Trồng mía hàng đôi

Trồng mía hàng đôi

2018-03-27 11:43:00

Từ ngày 10/3/2008 Thư  viện Đại học  Nông lâm đã đưa vào sử dụng cổng từ nhận diện các tài liệu của thư viện.

Từ ngày 10/3/2008, Thư viện đã đưa vào sử dụng cổng từ nhận diện các loại tài liệu của thư viện. Các loại tài liệu trong thư viện đã được dán tem từ và quản lý bằng phần mềm Libol 5.5.

Các tài liệu bạn đọc mượn trước ngày 10/3/2008 khi qua cổng từ sẽ có tín hiệu báo. Do đó, bạn đọc phải làm thủ tục trả tại quầy phục vụ mượn/ trả.

Những tài liệu của thư viện khi đem ra ngoài thư viện phải qua thủ tục mượn tại quầy phục vụ. Trong trường hợp cổng từ có tính hiệu báo những tài liệu bạn đọc tự ý đem ra ngoài, thư viện sẽ áp dụng nội quy thư viện để xử lý. 

Số lần xem trang : :3505
Nhập ngày : 17-03-2008
Điều chỉnh lần cuối :18-03-2008

Đọc sách online trên google.com (12-06-2008)

Kỹ năng tìm tin trên internet(14-04-2008)

Phòng truy cập internet của Thư viện đưa vào hoạt động ngày 2-4-2008(02-04-2008)

Trang liên kết