Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai giống TH8-3
 

Lúa lai hai dòng mới TH8-3 (T7S-8/R3) đã được công nhận sản xuất thử từ năm 2010 nhưng bên cạnh nhiều ưu điểm vượt trội thì vẫn còn một số tồn tại. Để khắc phục, nhóm nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu làm thuần dòng bố mẹ và hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai giống TH8-3.

 

 

Khắc phục những hạn chế của lúa lai TH8-3

Nhóm nghiên cứu cho biết, trong sản xuất lúa, muốn giữ vững được năng suất ổn định qua các vụ cần phải duy trì độ thuần hạt giống trong từng vụ gieo hạt. Tuy nhiên, độ thuần hạt giống thường xuyên bị suy giảm do các nguyên nhân như lẫn cơ giới, lẫn sinh học hoặc tự phát sinh biến dị trong quá trình nhân giống do đột biến tự nhiên hoặc do điều kiện ngoại cảnh bất thuận diễn ra trong quá trình sản xuất trên đồng ruộng,…Giống lúa lai hai dòng mới TH8-3 (T7S-8/R3) được công nhận sản xuất thử từ năm 2010 là giống cảm ôn có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao từ 60 – 80 tạ/ha, chống đổ khá, chất lượng gạo ngon. Tuy nhiên, dòng mẹ có độ thuần chưa cao và chưa ổn định về ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục nên sản xuất hạt lai F1 còn bị hạn chế về năng suất và chất lượng. Để khắc phục vấn đề này, nhóm tác giả thuộc Viện Nghiên cứu và phát triển cây trồng ở Trường  ĐH Nông nghiệp Hà Nội đã tiến hành thực hiện các thí nghiệm trong 4 vụ liên tiếp để làm thuần dòng bố mẹ, sàng lọc trong phytotron để duy trì dòng mẹ có ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục. Đồng thời, các thí nghiệm còn nhằm duy trì hiệu ứng ưu thế lai của cặp T7S-8/R3. Vvật liệu để các nhà khoa học tiến hành triển khai thí nghiệm là dòng mẹ TGMS:T7S-8, thế hệ F12 chọn từ tổ hợp lai giữa 2 dòng TGMS: Hương 125/T1S-96 có ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục là 24độ C. Dòng bố R3 (là dòng bố của tổ hợp TH3-3); hạt lai F1 các cặp TH8-3 (T7S-8/R3) và đối chứng. PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, Viện nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, tham gia nghiên cứu cho biết, phương pháp mà nhóm nghiên cứu dùng trong nghiên cứu là phương pháp làm thuần: chọn cây bố mẹ theo phương pháp chọn lọc chu kỳ “bốn vụ năm bước”. Cụ thể như vụ chọn cá thể dòng S và R đúng nguyên bản để lai cặp; vụ 2 đánh giá riêng dòng S,R và cặp lai F1 để chọn lọc dòng S và R đúng nguyên bản, duy trì được ưu thế lai; vụ 3 sàng lọc dòng S trong phytotron, chọn dòng chuyển đổi tính dục không cao hơn ngưỡng 24 độc C; vụ 4 nhân dòng S và R thành hạt nguyên chủng để sản xuất F1.

 

Nâng cao hiệu quả sản xuất hạt giống lúa lai F1

Kết quả chọn lọc cá thể dòng mẹ T7S-8 và dòng bố R3 để lai cặp đã chọn đúng nguyên bản theo tiêu chuẩn lai cặp ở vụ mùa 2011; đánh giá các cặp lai và dòng bố mẹ tương ứng ở vụ xuân 2012. Nhóm tác giả cũng tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo đến sự chuyển đổi tính dục và đặc biệt của dòng mẹ T7S-8. Nhóm nghiên cứu cho rằng, năng suất hạt lai F1 là mối quan tâm hàng đầu của người sản xuất hạt giống. khi giống mới TH8-3 được công nhận sản xuất thử, độ thuần dòng bố mẹ chưa ổn định, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện nên năng suất hạt lai chưa cao. Một số tính trạng liên quan đến sản xuất hạt lai như thời gian từ gieo hạt đến trỗ, số lá, thời điểm nở hoa của bố mẹ chưa ổn định, cần đánh giá lại đặc điểm của dòng bố mẹ mới làm thuần. Ở vụ mùa, thời gian từ gieo đến trỗ của dòng mẹ T7S-8 là từ 81-84 ngày, dài hơn của bố R3 là 3-4 ngày. Do vậy, khi sản xuất F1 cần gieo mẹ trước bố 1 là 4 ngày, bố 2 gieo sau bố 1 là 5 ngày. Quần thể R3 có thời gián trỗ bông nở hoa 7 ngày, dòng T7S-8 kéo dài tới 10 ngày nên cần gieo R3 thành 2 đợt cách nhau 4-5 ngày để có đủ phấn cung cấp cho dòng mẹ. Lá đòng của T7S-8 dài rộng và đứng hơn dòng bố đã tạo ra hàng rào cản phấn khi thụ phấn bổ sung. Có thể điều chỉnh thời điểm bón phân thúc muộn hơn ở lần nuôi đòng để hạn chế dinh dưỡng vào lúa lá đòng đang vươn dài. Ngoài ra, nhóm cũng đã nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ hàng bố mẹ năng suất hạt lai F1; nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách cấy dòng mẹ đến năng suất hạt lai F1; nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và cách phun GA3 đến năng suất hạt lai.

 

Từ những kết quả trên, nhóm nghiên cứu cho rằng: Sau 4 vụ chọn lọc liên tiếp đã thu dược 12 dòng S và 12 dòng R cùng cặp thuần có hiệu ứng ưu thế lai cao tương đương và hơn đối chứng, hiệu quả chọn lọc duy trì đạt 2,4%, trong đó 0,2% có khả năng nâng cao tiềm năng ưu thế lai về năng suất. Như vậy, để duy trì ưu thế lai cho giống lúa lai hai dòng TH8-3 cần làm thuần dòng bố mẹ theo phương pháp lai cặp, đánh giá liên tục  vụ (trong đó có 1 vụ xử lý nhân tạo dể kiểm soát ngưỡng nhiệt độ chuyển đổi tính dục của dòng mẹ) và dòng mẹ T7S8 ở vùng Hà Nội thực hiện được ở vụ xuân, thời vụ gieo từ 22-29/1. Sản xuất hạt lai TH8-3 ở vùng Hà Nội thực hiện được ở vụ mùa, thời vụ gieo dòng mẹ từ 17-24/6, dòn bố gieo 2 lần, lần 1 gieo sau mẹ 3-4 ngày, lần 2 sau lần 1 từ 4-5 ngày, tỷ lệ hàng bố mẹ,… Sau khi làm thuần bố mẹ, nghiên cứu đã tìm thời vụ và xác định một số biện pháp kỹ thuật thích hợp để nâng cao năng suất nhân dòng và sản xuất hạt lai F1. Bà Trần Thị Huyền, thuộc nhóm tác giả nhận định, các kết quả nghiên cứu hiện có của nhóm có thể làm cơ sở để hoàn thiện quy trình sản xuất dòng bố mẹ và hạt lai F1 đạt năng suất cao, chất lượng tốt đáp ứng các tiêu chí quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa lai hai dòng (QCVN 01-51: 2011/BNNPTNT) và nâng cao hiệu quả sản xuất hạt giống lúa lai F1.

 

 

 

 

 

 

nguồn:http://www.vista.gov.vn/UserPages/News/detail/tabid/73/newsid/9222/seo/Hoan-thien-quy-trinh-san-xuat-hat-lai-giong-TH8-3/language/vi-VN/language/vi-VN/Default.aspx

Số lần xem trang : :4501
Nhập ngày : 30-05-2014
Điều chỉnh lần cuối :12-03-2015

ĐIỂM BÁO THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

12 phím tắt cần biết khi lướt website(30-05-2014)

Làm sao để tăng tuổi thọ cho pin laptop? (30-05-2014)

Phòng bệnh cho lươn(17-06-2013)

Kỹ thuật ương nuôi lươn giống từ nguồn sinh sản bán nhân tạo(17-06-2013)

Kinh nghiệm diệt Ruồi, Bọ cho gia súc (17-06-2013)

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NUÔI TÔM NƯỚC LỢ (15-04-2013)

KHÍ ĐỘC H2S - SÁT THỦ GIẤU MẶT CỦA TÔM NUÔI (15-04-2013)

MỘT SỐ KHUYẾN CÁO TRONG NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP (28-01-2013)

NUÔI VẸM XANH THƯƠNG PHẨM KHÔNG KHÓ(28-01-2013)

VÀI LƯU Ý KHI CHUẨN BỊ AO CHO VỤ NUÔI MỚI (28-01-2013)

TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHIM TRẮNG (28-01-2013)

QUY TRÌNH NUÔI TÔM THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC (28-01-2013)

BỒ CÂU PHÁP: TRỊ BỆNH THƯƠNG HÀN (28-01-2013)

KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG SÁ SÙNG(04-12-2012)

KỸ THUẬT NUÔI BABA - KỸ THUẬT NUÔI BABA THỊT, TRONG AO VÀ TRONG BỂ XI MĂNG (04-12-2012)

QUẢN LÝ TÔM SÚ TRƯỚC KHI THU HOẠCH(04-12-2012)

SÂU BỆNH TRÊN CÂY SA-PÔ(04-12-2012)

GIỐNG LẠC MỚI CHO NAM BỘ (04-12-2012)

TRỒNG CÂY CÓ MÚI: CHÚ Ý BÓN VÔI, XỬ LÝ RA HOA KHÔNG DÙNG HÓA CHẤT(04-12-2012)

LOẠI BỎ ĐỘ ĐỤC TỪ NƯỚC AO NUÔI (04-12-2012)

PHÒNG CHỐNG BỆNH CHO ẾCH (22-10-2012)

NUÔI GIUN ĐỂ NUÔI CÁ (22-10-2012)

ĐÁNH BẮT CÁ NGỪ ĐANG PHÁT TRIỂN (22-10-2012)

CÔNG NGHỆ BIOFLOC LÀ GÌ? NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC NUÔI THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (22-10-2012)

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở CÁ HỒI (22-10-2012)

NUÔI TÔM BẰNG VI SINH, TIẾT KIỆM MÀ HIỆU QUẢ (22-10-2012)

NHỮNG LƯU Ý KHI NUÔI CÁ RÔ ĐỒNG (22-10-2012)

TĂNG TỐC KHỞI ĐỘNG CHO MÁY TÍNH CỦA BẠN (13-09-2012)

NUÔI RẮN HỒ TRÂU (10-08-2012)

Nuôi chim bồ câu (10-08-2012)

Bệnh đầu vàng (Yellow head disease) (07-08-2012)

Hội chứng Taura - TSV (Taura syndrrome Virus) (07-08-2012)

Sâu đục trái - mối nguy cho vườn bưởi (07-08-2012)

Kỹ thuật trồng chuối phủ bạt - Trồng cây khoai tây thương phẩm - Trồng dưa leo(24-05-2012)

Kỹ thuật trồng khoai mỡ trên đất phèn - Trồng cà chua bi - Trồng và thâm canh nhãn xuồng(24-05-2012)

Bảo vệ cá tra mùa lũ - Bệnh ký sinh trùng trên cá nuôi(24-05-2012)

Một số kỹ thuật chống nóng cho cá, tôm (04-05-2012)

Loài cây phát hiện được chất nổ (04-05-2012)

Bộ sưu tập tạp chí điện tử Agriculture and Environment Subject Collection(26-04-2012)

Lại phát hiện trojan cực kỳ nguy hiểm trên Mac OS X (17-04-2012)

Nghề đang có giá nhất: Kĩ sư phần mềm (17-04-2012)

Trình duyệt nào mang lại tốc độ nhanh nhất cho bạn? (17-04-2012)

Microsoft chính thức công bố các phiên bản của Windows 8 (17-04-2012)

Trồng xen canh lạc, đỗ xanh với mía ở Cao Kỳ (Bắc Kạn) (17-04-2012)

Cây rau làm thuốc (17-04-2012)

Kỹ thuật ương nuôi cá giống nước ngọt (13-03-2012)

Dùng bột thuốc lá cho nuôi trồng thủy sản (13-03-2012)

Hội chứng Taura - TSV (Taura syndrrome Virus) (09-11-2011)

Sinh Sản Thành Công Giống Cá Heo Nước Ngọt (24-08-2011)

Nuôi Chim Le Le Lấy Thịt (24-08-2011)

Công Nghệ Mới Cho Phép Nuôi Cá Biển Trên Đất Liền (10-08-2011)

GLUTARALDEHYD - Chất Sát Trùng Phổ Rộng(09-08-2011)

Phytase - chất bổ sung thức ăn vật nuôi rất thân thiện với môi trường (09-08-2011)

Kỹ thuật trồng gấc (24-06-2011)

Dùng nấm tricoderma chặn bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu (25-05-2011)

Quy trình sản xuất nhanh ometar (nấm xanh) ở nông hộ để phòng trừ sâu hại cho cây trồng và rầy nâu hại lúa (25-05-2011)

Chữa và phòng bệnh cho tôm bằng tỏi (25-05-2011)

Một số tìm hiểu về bệnh vi bào tử Microsporidosis (18-05-2011)

Kỹ thuật xử lý hạt giống, ngâm ủ, gieo, chăm sóc mạ giống lúa lai vụ xuân năm 2011 (03-04-2011)

Nông nghiệp hướng đến công nghệ cao – Một số mô hình triển vọng được đầu tư nhiều hơn trong năm 2011 (02-04-2011)

Thuốc bảo vệ thực vật (21-03-2011)

Phương pháp để ổi cho nhiều trái (21-03-2011)

OCIALIS (21-03-2011)

Sản xuất rau giống trên khay nhựa hoặc vỉ xốp (21-03-2011)

Sử dụng VICATO khử trùng trong ao nuôi baba (03-03-2011)

Hướng dẫn ghép Sứ nhiều màu (03-03-2011)

Kỹ thuật trồng Mãng Cầu Xiêm (03-03-2011)

Kỹ thuật trồng Ổi (03-03-2011)

Kỹ thuật trồng Táo (03-03-2011)

Thiết kế cảnh quan (25-02-2011)

Từ điển THUẬT NGỮ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN(15-02-2011)

Kỹ thuật nuôi chồn nhung đen(08-12-2010)

Dinh dưỡng tuyệt hảo cho các loại cây trồng(08-12-2010)

Sách chăn nuôi Thú ý(04-11-2010)

Thuốc mới dành cho chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản(28-09-2010)

Giải pháp nâng cao tỷ lệ cá tra thịt trắng(28-09-2010)

Quản lý sâu tơ trên rau học thập tự (Báo NNVN - 25/8/2010)(26-08-2010)

Quản lý sâu tơ trên rau học thập tự (Báo NNVN - 25/8/2010)(26-08-2010)

Treppach Bul 607SL - Thuốc trừ bệnh mới trên cây trồng (Báo NNVN - 24/8/2010)(26-08-2010)

Kỹ thuật mới trồng cây na dai cho hiệu quả kinh tế cao(20-04-2010)

Một số bệnh thường gặp ở cá bóng tai tượng và biện pháp phòng bệnh(20-04-2010)

Quy trình sản xuất giống cá Lăng Vàng ( Phần I )(20-04-2010)

Kỹ thuật nuôi ong(20-04-2010)

Mô hình kỹ thuật trồng rong sụn(Kappaphycus alvarezi) (25-12-2009)

Cho cá ăn mầm lúa có nhiều lợi ích(12-05-2009)

Chế biến rượu từ cây dừa nước(11-05-2009)

khử chát và giấm hồng(11-05-2009)

Giống dừa đặc ruột(11-05-2009)

Kỹ thuật nuôi đà điểu con và lấy thịt(11-05-2009)

Nuôi nhím (Nghề mới hốt bạc) (11-05-2009)

Kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà kín(11-05-2009)

kinh nghiệm nuôi ếch đồng(07-05-2009)

Các phương pháp nuôi Hào thịt(07-05-2009)

Kỹ thuật nuôi cua biển thương phẩm(07-05-2009)

Kỹ thuật nuôi vỗ cua mẹ(07-05-2009)

Nuôi ốc hương vùng ven biển(07-05-2009)

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất nhân tạo thử nghiệm nuôi cấy ngọc trai loài Pinctada Maxima Jameson 1901(07-05-2009)

Kỹ thuật ươm nuôi lươn thịt(07-05-2009)

Nuôi vẹm vỏ xanh góp phần giảm ô nhiễm do tảo(07-05-2009)

Nhân giống và nuôi bán nhân tạo loài sò huyết Tegillarca Granosa (07-05-2009)

Kỹ thuật nuôi Rắn roi(07-05-2009)

Hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống và nuôi bào ngư(07-05-2009)

Kỹ thuật nuôi lươn trên cạn(07-05-2009)

Nuôi Dông (Nhông)(07-05-2009)

Kỹ thuật nuôi trùn quế(23-02-2009)

Bệnh phát sáng ở tôm(Luminous Bacteria Disease) (12-01-2009)

Kỹ thuật nuôi dế(09-01-2009)

Cách bảo quản củ khoai tây sau khi thu hoạch(09-01-2009)

TRỒNG CÂY JATROPHA KHÔNG PHẢI DỄ ĂN (Theo VietNamNet.vn) (23-12-2008)

KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG GHẸ XANH (Báo KTNT - Số ra ngày 22/12/2008) (22-12-2008)

CÁCH KHẮC PHỤC CÁ TRA ĂN MỒI THẤT THƯỜNG (Báo NNVN - Số ra ngày 22/12/2008) (22-12-2008)

BÙNG NỔ XU HƯỚNG THUÊ ĐẤT CỦA NƯỚC NGOÀI (Báo KTNT - Số ra ngày 22/12/2008) (22-12-2008)

TRỒNG KIỂNG THỦY CANH, KHÔNG CẦN TƯỚI NƯỚC ... (15-12-2008)

BẢO QUẢN RAU QUẢ TƯƠI (15-12-2008)

TRỒNG RONG NHO XUẤT KHẨU: hƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (10-12-2008)

PHÒNG UỐN VÁN CHO BÊ SƠ SINH (Báo NNVN - Số ra ngày 9/12/2008) (09-12-2008)

Triển vọng và lộ trình phát triển cây Jatropha để sản xuất diesel sinh học ở Việt Nam.(08-12-2008)

NUÔI CÁ TRA BĂNG THỨC ĂN TỰ CHẾ(05-12-2008)

TRỒNG RAU MẦM(18-11-2008)

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY ĐẬU XANH - SEMEM PHASEOLI RADIATI (17-11-2008)

THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ BẢO QUẢN TRÁI CÂY Ở VIỆT NAM(17-11-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy không bốn hai