Kính gửi: Quý độc giả
       Nhằm hỗ trợ thư viện Tạ Quang Bửu trong việc tổ chức dùng thử và xử lý các sự cố kỹ thuật trong quá trình dùng thử sách điện tử eBrary, Thư viện kính mời quý độc giả dùng thử và đánh giá trang tài liệu điện tử sau:
http://site.ebrary.com/lib/hcmuaf/home.action

      Thời gian dùng thử từ nay đến 13/11/2015.
      Mọi khó khăn, thắc mắc, phản hồi hoặc yêu cầu hồ trợ, bạn đọc có thể thông tin lại cho Thư viện qua email: lib@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang : :4699
Nhập ngày : 16-10-2015
Điều chỉnh lần cuối :14-09-2016

THÔNG BÁO

Giới thiệu dùng thử cơ sở dữ liệu Scopus và Sciencedirect(16-05-2018)

Giới thiệu Cơ sở Dữ liệu của Liên Hiệp Quốc và Liên Minh Viễn thông Quốc tế(02-05-2018)

Danh sách các trang web học liệu mở Việt Nam và học liệu mở thế giới(04-12-2017)

Hội thảo Khoa học: "Khai thác nguồn tài nguyên thông tin mở phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trong trường đại học" (09-10-2017)

Lịch nghỉ Lễ 02/09/2017(29-08-2017)

Website Thư viện Quốc hội Mỹ(27-06-2017)

Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ IV(25-04-2017)

Mở lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện năm và tập huấn khai thác, sử dụng thông tin (18-04-2017)

Phiếu khảo sát và đánh giá cơ sở vật chất Thư viện (13-03-2017)

Ngừng cung cấp tài khoản Thư viện số(21-02-2017)

Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý nghiên cứu EEWOWW(06-12-2016)

Cấp quyền sử dụng Thư viện cho sinh viên khóa 2016(27-10-2016)

Mở lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện năm 2016(08-09-2016)

Hiện nay các thông tin liên quan đến Thư Viện sẽ được cập nhật liên tục tại trang FACEBOOK Thư Viện(27-02-2014)

Dịch vụ cung cấp tin từ xa cho bạn đọc(12-03-2015)

Trang liên kết