Hướng dẫn truy cập cổng thông tin scopus

Bạn đọc và quý thầy cô có nhu cầu truy cập vui lòng liên hệ với Thư viện qua email: lib@hcmuaf.edu.vn để được cấp tài khoản truy cập (Chỉ áp dụng cho email của ĐHNL: ...@hcmuaf.edu.vn và  ...@st.hcmuaf.edu.vn)