THÔNG BÁO V/V LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯ VIỆN 

               Kính gửi: Quý Bạn đọc!
Thư viện sẽ đóng cửa, ngưng phục vụ trong khoảng thời gian sau:
1. Từ ngày 19/6/2017-24/6/2017. 
     Lý do: Toàn thể CBVC Thư viện Tham gia coi thi Kỳ thi Quốc gia 2017 tại Long An
2. Từ ngày 26/6/2017-08/7/2017
     Lý do: Thư viện kiểm kê toàn bộ kho tài liệu định kỳ.
Trong thời gian này, Thư viện vẫn nhận trả sách nha các bạn. 
Rất mong quý bạn đọc thông cảm.
Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang : :143
Nhập ngày : 16-06-2017
Điều chỉnh lần cuối :

THÔNG BÁO

Website Thư viện Quốc hội Mỹ(27-06-2017)

Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ IV(25-04-2017)

Mở lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện năm và tập huấn khai thác, sử dụng thông tin (18-04-2017)

Phiếu khảo sát và đánh giá cơ sở vật chất Thư viện (13-03-2017)

Ngừng cung cấp tài khoản Thư viện số(21-02-2017)

Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý nghiên cứu EEWOWW(06-12-2016)

Cấp quyền sử dụng Thư viện cho sinh viên khóa 2016(27-10-2016)

Mở lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện năm 2016(08-09-2016)

Hiện nay các thông tin liên quan đến Thư Viện sẽ được cập nhật liên tục tại trang FACEBOOK Thư Viện(27-02-2014)

Chương trình dùng thử tài liệu điện tử(16-10-2015)

Dịch vụ cung cấp tin từ xa cho bạn đọc(12-03-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn tám bốn