Theo Vinafruit, định hướng phát triển trái cây Việt Nam đến năm 2020 là hội nhập thị trường nông sản thế giới, phát huy tối đa tính đặc thù của ngành hàng, đồng thời tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ của ngành rau quả thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, trái cây Việt Nam vẫn chủ yếu tiêu thụ ở thị trường trong nước, xuất khẩu còn hạn chế do gặp nhiều khó khăn.
Vì thế, đã đến lúc cần phải quan tâm đến một vấn đề lớn hơn là xây dựng và phát triển thương hiệu trái cây Việt Nam trên cơ sở tập trung vào chiều sâu, chuyên nghiệp hơn, vừa chiếm lĩnh vững chắc thị trường trong nước vừa thâm nhập sâu rộng thị trường thế giới. Với ý nghĩa đó, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo với tựa đề: "Xây dựng thương hiệu cho trái cây Việt Nam". Nội dung cuốn sách đề cập đến cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản trái cây; kết quả nghiên cứu xây dựng và phát triển thương hiệu xoài cát Hòa Lộc, thương hiệu thanh long Bình Thuận; các giải pháp phát triển thương hiệu nông sản trái cây Việt Nam. Hy vọng cuốn sách này sẽ mang đến những thông tin bổ ích cho những người quan tâm đến vấn đề thương hiệu nông sản.(Nhóm tác giả)

Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Thư viện ĐH Nông Lâm TP.HCM để được cung cấp tài liệu này.

 

Số lần xem trang : :382
Nhập ngày : 04-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :29-06-2018

MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH

Các bệnh truyền nhiễm quan trọng và mới nổi trên heo(29-06-2018)

Vi sinh đại cương(30-11-2017)

Trang liên kết