TRA CỨU CHUNG

1. GIỚI THIỆU

2. TÌM KIẾM CƠ BẢN

3. TÌM KIẾM NÂNG CAO

4. DUYỆT ĐỀ MỤC

5. SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN BIỂU GHI

 

Để tra cứu tài liệu trực tuyến, bạn có thể sử dụng hệ thống máy tính tại Thư viện hoặc nơi khác (nếu có kết nối mạng Internet)
- Vào website của Thư viện: http://elib.hcmuaf.edu.vn/, click vào nút Tra cứu tài liệu hoặc:
 
 
  
Mặc định của các giao diện tìm kiếm tài liệu là tìm kiếm cơ bản (Tìm chi tiết)

 Trong giao diện tìm kiếm này, bạn có thể tìm tài liệu bằng hai cách:

- Nhập từ tìm kiếm vào một trường nhất định:
Ví dụ:   Bạn muốn tìm tài liệu có nhan đề chứa từ “cây cảnh”:
Nhập vào trường Nhan đề: cây cảnh
                        Kết quả tìm được bao gồm những tài liệu mà nhan đề có từ “cây cảnh”:
Hoa cây cảnh trong kiến trúc gia thất: Nghệ thuật trang trí hoa, cây cảnh trong gia thất
Nghệ thuật chăm sóc và tạo dáng cây cảnh
Trồng cây cảnh trong nhà
- Kết hợp các trường:
Ví dụ:   Bạn muốn tìm tài liệu của tác giả Vương Tấn Nhị viết về lâm nghiệp:
Nhập vào Trường Tác giả: Vương Tấn Nhị
Nhập vào Trường Từ khóa: lâm nghiệp

  

Mẹo tìm kiếm: bạn có thể tìm chính xác một từ hoặc một cụm từ bằng cách sử dụng ký hiệu %:
Ví dụ:   %cây cảnh%
            %trồng cây cảnh%

  

Click vào Tìm nâng cao ở góc trên, bên phải của giao diện tra cứu cơ bản để đi đến giao diện tìm kiếm nâng cao:

 

Tìm kiếm nâng cao là tìm kiếm có sử dụng các toán tử Bool (AND, OR, NOT). Việc sử dụng các toán tử này sẽ giúp bạn thu hẹp giới hạn tìm kiếm, mở rộng giới hạn tìm kiếm, hoặc loại trừ những thuật ngữ không mong muốn trong kết quả tìm.
Ø      AND: Khi bạn kết hợp hai (hoặc nhiều) thuật ngữ tìm bằng toán tử AND, kết quả tìm kiếm sẽ là những biểu ghi chứa đựng cả hai (hoặc nhiều) thuật ngữ đó. Nói cách khác, bạn sử dụng AND để thu hẹp kết quả tìm.
            Ví dụ: bạn muốn tìm những biểu ghi có cả hai từ khóa: “chăn nuôi”“gà”
-         Khi chỉ tìm ở trường Từ khóa: %chăn nuôi%, kết quả sẽ là 82 ấn phẩm
-         Khi chỉ tìm ở trường Từ khóa: , kết quả sẽ là 37 ấn phẩm
-         Tuy nhiên, khi kết hợp cả hai từ khóa bằng toán tử AND,

                         kết quả tìm kiếm chỉ là 7 biểu ghi chứa đựng cả hai từ khóa này

Ø      OR: Toán tử OR sẽ cho phép bạn mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kết quả tìm sẽ bao gồm thuật ngữ thứ nhất hoặc thuật ngữ thứ hai hoặc cả hai thuật ngữ.
Ví dụ: bạn muốn tìm tài liệu về “ngô” (bắp)
-         Khi chỉ tìm ở trường Từ khóa: ngô, kết quả sẽ là 5 ấn phẩm
-         Khi chỉ tìm ở trường Từ khóa: bắp, kết quả sẽ là 2 ấn phẩm
-         Tuy nhiên, khi kết hợp cả hai từ khóa bằng toán tử OR,

                        kết quả sẽ là 7 ấn phẩm

Ø      NOT: Toán tử NOT cho phép bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng phép loại trừ. Nó sẽ loại trừ những biểu ghi có chứa một thuật ngữ nhất định.
            Ví dụ: bạn muốn tìm những tài liệu có từ khóa “chăn nuôi” nhưng không phải chăn nuôi “gà”
-         Khi chỉ tìm ở trường Từ khóa: %chăn nuôi%, kết quả sẽ là 82 ấn phẩm
-         Tuy nhiên, khi loại trừ “gà” bằng toán tử NOT,

Kết quả sẽ là 75 biểu ghi có từ khóa “chăn nuôi” nhưng không liên quan đến “gà
  
                               

 

Click vào Duyệt đề mục trên menu trái. Bạn có thể tìm tài liệu bằng cách duyệt các đề mục: tác giả, nhan đề, từ khóa, nhà xuất bản v.v…

 

 
Bước 1: Trên trang kết quả tìm kiếm:
- Đối với tài liệu là sách: sử dụng Số định danh để vào kho tìm sách (Sách được xếp theo số định danh – thể hiện trên gáy sách)
- Đối với tài liệu là luận án, luận văn: sử dụng Số đăng ký cá biệt để vào kho tìm luận án, luận văn (Luận án, luận văn được xếp theo ngành học và theo trật tự thời gian)
- Click vào nhan đề tài liệu để xem các thông tin chi tiết của biểu ghi

 

    

Bước 2: Trên nội dung chi tiết của biểu ghi:
- Dữ liệu biên mục: cung cấp các thông tin chi tiết về tài liệu
- Dữ liệu xếp giá: cung cấp thông tin về tình trạng của tài liệu, bao gồm: vị trí kho, số bản, tình trạng mượn v.v…
- Các mục từ truy cập: cung cấp thông tin về các điểm truy cập đến biểu ghi. Bạn đọc có thể tìm kiếm những tài liệu liên quan nếu click vào các mục từ này

Số lần xem trang : :18099
Nhập ngày : 15-08-2008
Điều chỉnh lần cuối :21-10-2008

Trang liên kết