Kỹ thuật trồng cây cao su/ Nguyễn Khoa Chi

Cây cao su

Kỹ thuật trồng cây cao su (Sách dùng cho giáo viên)/ Nguyễn Khoa Chi. - H.: Giáo dục, 1987

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hoạch cây cao su.

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-06 10:23:00

Trang liên kết