Giáo trình cây chè: Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông nghiệp

Cây chè

 Giáo trình cây chè: Giáo trình dùng cho các trường Đại học Nông nghiệp/ Bộ Nông nghiệp.- H.: Nông nghiệp, 1979

Tóm tắt: Giáo trình nêu đặc điểm sinh học và phát triển, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chè.

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-06 11:03:00

Trang liên kết