Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía.../ Bùi Hiều,

Cây cà phê

Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía.../ Bùi Hiều, Lê Thị Nguyên. - H.: Nông nghiệp, 2004

Tóm tắt: Nêu kỹ thuật tưới nước, tiêu nước trong quá trình trồng, chăm sóc cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía.

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-06 11:47:00

Trang liên kết