Thối gốc có tơ, héo rũ trắng gốc, thối trái có hạch, Bệnh mốc đen lá cây cà chua

Thối gốc có tơ, héo rũ trắng gốc, thối trái có hạch, Bệnh mốc đen lá cây cà chua

I. Thối gốc có tơ, héo rũ trắng gốc, thối trái có hạch

 Tên khoa học: Sclerotium sp.

Tác nhân gây hại: Do nấm Sclerotium sp. (Sclerotium rolfsii) gây ra

Quy luật phát sinh gây hại

-  Nấm nảy mầm thích hợp ở nhiệt độ 25-30oC.

-  Bệnh phát sinh gây hại nặng trong điều kiện nhiệt độ cao và ẩm độ cao.

 

Triệu chứng bệnh thối gốc có tơ (héo rũ trắng gốc, thối trái có hạch) Sclerotium sp. trên cây cà chua:

Bệnh thường tấn công trong điều kiện ẩm độ cao.

Khi bệnh tấn công, ta thấy cây bị héo và chết rất nhanh.

Bệnh thường tấn công ở vùng gốc sát mặt đất, vết bệnh thường được bao phủ một lớp tơ dày màu trắng, phần vỏ cây nơi vết bệnh bị thối nhũn.

Héo rũ trắng gốc

Bệnh thối gốc có tơ và thối trái có hạch Sclerotium sp. trên cây cà chua.

(Nguồn: T.C. Wang, AVRDC ) (Nguồn: Trần Thị Ba, ĐHCT )

Ở trái bệnh thường tấn công giai đoạn trái già đến chín và tấn công từ dưới lên, chỉ tấn công những trái sát mặt đất làm trái bị thối mềm và có lớp tơ màu trắng bao phủ và đôi khi ta thấy có hạch nấm màu nâu đỏ đến đen.

Biện pháp phòng trị bệnh thối gốc có tơ (héo rũ trắng gốc, thối trái có hạch) Sclerotium sp. trên cây cà chua:

- Làm giàn chống đở cho cây, làm cỏ liếp, tạo điều kiện thoáng khí cho cây.

- Tránh tưới nước vào chiều mát.

- Phun thuốc Anvil 5 SC, Validacin 3 L, Rovral 50 WP, Appencarb supper 50 FL, Benlate 50 WP, Copper B 75 WP, Bonanza 100 SL, ... với nồng độ 0,2 - 0,5% khi thấy bệnh xuất hiện gây hại.

II. Bệnh mốc đen lá cây

Tên khoa học: Cladosporium fulvum

Triệu chứng gây bệnh mốc đen lá Cladosporium fulvum trên cây cà chua:

Bệnh thường gây hại trên lá già và ở mặt dưới lá. Sau đó bệnh lan dần lên các lá trên. Vết bệnh lúc đầu nhỏ tròn, sau đó lan dần ra bất động, làm bên dưới mặt lá có màu đen, bệnh nặng làm toàn bộ lá có lớp bụi đen, lá bị vàng và rụn

bệnh mốc đen lá Cladosporium fulvum trên cây cà chua và biện pháp phòng trị bệnh mốc đen lá Cladosporium fulvum trên cây cà chua và biện pháp phòng trị

Bệnh bệnh mốc đen lá Cladosporium fulvum trên cây cà chua và biện pháp phòng trị 

(Nguồn: T.C. Wang, AVRDC )

Tác nhân gây bệnh mốc đen lá Cladosporium fulvum trên cây cà chua:

Do nấm Cladosporium fulvum gây ra.

Biện pháp phòng trị ​bệnh mốc đen lá Cladosporium fulvum trên cây cà chua:

- Trồng các giống mới kháng bệnh.

- Tạo điều kiện thông thoáng cho ruộng cà.

- Tiêu hủy các cây bị bệnh.

 

- Phun trị bằng các loại thuốc Copper B 75 WP, TOPAN 70 WP, Score 250 EC, Tilt 250 EC, ... nồng độ 0,2 - 0,4%

Nguồn: Admin tổng hợp

2017-10-06 15:16:00

Trang liên kết