Cây mè (Cây vừng), Kỹ thuật trồng và chăm sóc/ Tạ Quốc Tuấn

Cây mè

Cây mè (Cây vừng), Kỹ thuật trồng và chăm sóc/ Tạ Quốc Tuấn, Trần Văn Lợt. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2006

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mè ( cây vừng)

Vị trí: Thư viện ĐH Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-09 11:32:00

Trang liên kết