Kỹ thuật canh tác cây bắp cải

Kỹ thuật canh tác cây bắp cải

 1. Các giai đoạn sinh trưởng cơ bản của cây bắp cải

Mô tả các giai đoạn sinh trưởng cơ bản của cây cải bắp

Mô tả các giai đoạn sinh trưởng cơ bản của cây cải bắp

  • Giai đoạn kiến thiết cơ bản: Kéo dài trong 2-4 tuần đầu. Giai đoạn này có tác động lớn đến năng suất và thời gian thu hoạch.

Để tối đa hóa dinh dưỡng cho cây trồng, có thể bón phân ở vùng rễ non của cây hay phun phân qua lá 2 lần/tuần (có chứa hàm lượng đạm thấp).

Bón lót NPK dạng hạt giúp năng suất đạt tối đa.

  • Giai đoạn tăng trưởng nhanh: Hệ thống rễ được hình thành.

Bón hoặc tưới phân hàng tuần theo hàng.

Sử dụng phân hỗn hợp (NPK).

  • Giai đoạn thành thục: Nhu cầu về đạm tăng cao.

Tiếp tục tưới phân đạm hàng tuần.

Ngưng tưới phân 1 tuần trước khi thu hoạch

2. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây bắp cải

Nhiệt độ và ẩm độ: Hạt cải bắp nảy mầm tốt nhất ở nhiệt độ 18-20oC. Cây phát triển thuận lợi nhất ở 15-180C. Độ ẩm đất thích hợp 75-85%, ẩm độ không khí 80-90%. Đất quá ẩm (trên 90%) kéo dài 3-5 ngày sẽ làm rễ cây nhiễm độc vì làm việc trong điều kiện yếm khí.

Đất: Ưa đất thịt nhẹ, cát pha, tốt nhất là đất phù sa bồi, pH: 5,6-6,0.

Do có lượng sinh khối lớn nên cải bắp yêu cầu dinh dưỡng cao. Vì vậy, phải đảm bảo phân bón sao cho cây có trạng thái tốt, chống chịu sâu bệnh và cho năng suất cao.

Cải bắp phát triển tốt ở vùng có nhiệt độ mát mẻ, đất giàu dinh dưỡng.

Cải bắp phát triển tốt ở vùng có nhiệt độ mát mẻ, đất giàu dinh dưỡng.

3. Giống bắp cải

Tại Lâm Đồng, đang trồng một số loại giống bắp cải khác nhau, nhưng chủ lực vẫn là giống Shogun, Green Coronet, Green Crown, Green Nova, Green Rocket F1, VL90 F1, VL186 F1, Cape Horn F1… Ngoài ra, nông dân vẫn canh tác một số giống khác với tỉ lệ thấp như bắp cải tím…

Các giống cải bắp: (A) Super Coronet; (B) Green Nova; (C) KK Cross.

Các giống cải bắp: (A) Super Coronet; (B) Green Nova; (C) KK Cross.

Bảng 1: Tiêu chuẩn lựa chọn giống xuất vườn:

Tiêu chuẩn lựa chọn giống xuất vườn:

Dạng hình của cây giống bắp cải tốt.

Cây giống bắp cải đủ tiêu chuẩn

4. Chuẩn bị đất trồng bắp cải

  • Chọn đất canh tác: Cách xa các khu công nghiệp, bệnh viện, nhà máy, … (không gần nguồn nước ô nhiễm và nước thải của các nhà máy, bệnh viện). Đất tơi xốp, nhẹ, nhiều mùn, tầng canh tác dày, thoát nước tốt.
  • Vệ sinh vườn, dọn sạch các tàn dư thực vật của vụ trước, rải vôi cày xới kỹ sâu khoảng 20-25 cm. Ở những vườn các vụ trước đã trồng bắp cải cần xử lý đất bằng Flusulfamide hay Methyl Bromide để hạn chế bệnh sưng rễ. Làm luống, rãnh rộng 1.2m, cao 15cm, trong mùa khô cao 10cm. Vườn trồng cần có mương rãnh thoát nước.

(A) Trồng cải bắp cách xa các khu công nghiệp. (B) Xử lý đất để trừ nấm bệnh sưng rễ trong đất.

(A) Trồng cải bắp cách xa các khu công nghiệp. (B) Xử lý đất để trừ nấm bệnh sưng rễ trong đất.

5. Trồng và chăm sóc cải bắp

Theo kinh nghiệm của nhiều nông dân, trước khi trồng có thể nhúng rễ cây vào dung dịch Cruiser Plus 312.5FS. Nếu sử dụng Poly-Etylen phủ đất (màng phủ nông nghiệp), sau khi bón lót, phủ kín mặt luống, dùng đất chèn kỹ mép luống và đục lỗ trồng.

(A) Áp dụng Poly-Etylen phủ đất (màng phủ nông nghiệp); (B) Nông dân xử lý rễ cây con bằng thuốc hóa học trước khi trồng.

(A) Áp dụng Poly-Etylen phủ đất (màng phủ nông nghiệp); (B) Nông dân xử lý rễ cây con bằng thuốc hóa học trước khi trồng.

Trồng 2 hàng kiểu nanh sấu, hàng cách hàng là 45cm và cây cách cây 35cm, mật độ trồng 33.000-35.000 cây/ha.

Mật độ trồng hợp lý.

Mật độ trồng trồng bắp cải hợp lý.

6. Tưới nước, làm cỏ và các biện pháp kỹ thuật khác.

  • Sử dụng nguồn nước không bị ô nhiễm như nước giếng khoan, nước suối đầu nguồn…để tưới cho cải bắp, không sử dụng nước thải, nước ao tù, ứ đọng lâu ngày. Tưới mỗi ngày 2 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát cho đến khi cây hồi xanh, sau đó 1 ngày tưới 1 lần. Khi cây trải lá bàng có thể tháo nước ngập 2/3 rãnh, khi đất đủ ẩm phải tháo nước ngay, không nên tưới rãnh trước và sau khi mưa.
  • Làm sạch cỏ trên luống, rãnh và xung quanh vườn sản xuất. Làm cỏ trước khi bón phân kết hợp xăm xới làm cho đất thoáng khí.

(A) Sử dụng nguồn nước không bị ô nhiễm để tưới cải bắp; (B) Làm sạch cỏ cho ruộng cải bắp.

(A) Sử dụng nguồn nước không bị ô nhiễm để tưới cải bắp; (B) Làm sạch cỏ cho ruộng cải bắp.

7. Phân bón và cách bón phân

Lượng phân đề nghị bón cho (ha/vụ):

-  Phân chuồng hoai: 40m3; Phân hữu cơ vi sinh: 1.000kg; Vôi bột: 1.000kg.

-  Phân hóa học (lượng nguyên chất): 140kg N - 70kg P2O5 - 150kg K2O;

Lưu ý: Chuyển đổi lượng phân hóa học qua phân đơn hoặc NPK tương đương:

Cách 1: Urea: 304 kg; Super Lân: 437,5 kg; KCl: 250 kg;

Cách 2: NPK 15-5-20: 750 kg; Urea: 60 kg; Super Lân: 203 kg.

Bón phân cho ruộng cải bắp.

Bón phân cho ruộng cải bắp.

Bảng 2: Hướng dẫn bón phân theo cách 1 (lượng phân/ha).

Lượng phân bón cho bắp cải

Bảng 3: Hướng dẫn bón phân theo cách 2 (lượng phân/ha).

Hướng dẫn bón phân theo cách 2 (lượng phân/ha).

* Ghi chú:

- Phân bón lá sử dụng theo khuyến cáo được in trên bao bì.

- Chỉ sử dụng các loại phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Làm sạch cỏ, bón phân cho ruộng cải bắp.

Làm sạch cỏ, bón phân cho ruộng cải bắp.

8. Thu hoạch bắp cải

Sau khi trồng 90-110 ngày là có thể thu hoạch. Thu khi bắp đã cuốn chắc, chặt, mặt bắp mịn, lá xếp phẳng và căng, gốc chuyển sang màu trắng đục hay trắng sữa, đủ tuổi sinh trưởng để đạt chất lượng tốt nhất. Thu hoạch vào lúc sáng sớm hoặc buổi chiều. Chú ý chặt cao sát thân bắp sau khi chặt loại bỏ lá ngoài, Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.

Cải bắp có thể bảo quản được từ 7-10 ngày ở điều kiện nhiệt độ 200C, thoáng khí và tối. Trong điều kiện nhiệt độ 10C, ẩm độ 95-98% cải bắp có thể để được trong thời gian 2-3 tháng.

Thu hoạch khi bắp đã cuốn chắc, mặt bắp mịn, lá xếp phẳng.

Thu hoạch khi bắp đã cuốn chắc, mặt bắp mịn, lá xếp phẳng.

Nguồn: Syngenta.com.vn

2017-10-10 10:08:00

Trang liên kết