Hướng dẫn trồng đậu xanh, đậu tương, khoai tây/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó.

Cây đậu xanh

 Hướng dẫn trồng đậu xanh, đậu tương, khoai tây/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó. - H.: Lao động, 2005

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đậu xanh

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:10:00

Trang liên kết