Làm sạch nước mía bằng phương pháp Sunfit hoá.

Cây mía

 Làm sạch nước mía bằng phương pháp Sunfit hoá. - H.: Hà Nội, 1996.

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp thông tin về kỹ thuật là sạch đường mía

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:33:00

Trang liên kết