Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi/ Trần Văn Sỏi.

Cây mía

 Kỹ thuật trồng mía ở vùng đồi núi/ Trần Văn Sỏi. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H.: Nông nghiệp, 2001.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mía vùng đất đồi núi

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:35:00

Trang liên kết