Kỹ thuật trồng mía/ Trần Thuỳ. - Tp.Hồ Chí Minh

Cây mía

 Kỹ thuật trồng mía/ Trần Thuỳ. - Tp.Hồ Chí Minh: Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 1996.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mía

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

2017-10-12 15:36:00

Trang liên kết