Kỹ thuật thâm canh cây mía/ Lê Hồng Sơn, Vũ Năng Dũng.

Cây mía

 Kỹ thuật thâm canh cây mía/ Lê Hồng Sơn, Vũ Năng Dũng. - H.: Nông nghiệp, 2000.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng thâm canh cây lúa nước ở Việt Nam

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:39:00

Trang liên kết