Giáo trình Công nghệ sản xuất đường mía/ Trần Mạnh Hùng chủ biên.

Cây mía

 Giáo trình Công nghệ sản xuất đường mía/ Trần Mạnh Hùng ch. b.Lương Văn Bình, Bùi Thị Lẻ, Phạm Thanh Sơn. - H.: Nông nghiệp, 2000.

Tóm tắt: Công nghệ và kỹ thuật sản xuất mía đường

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-12 15:46:00

Trang liên kết