Kỹ thuật trồng dứa/ Trần Thế Tục, Vũ Mạnh Hải.

Cây dứa

Kỹ thuật trồng dứa/ Trần Thế Tục, Vũ Mạnh Hải. - H.: Nông nghiệp, 2002. 

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dứa

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-16 10:19:00

Trang liên kết