Hướng dẫn trồng cây trong trang trại dứa - đu đủ/ Chu Thị Thơm

Cây dứa

 Hướng dẫn trồng cây trong trang trại dứa - đu đủ/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài. - H.: Lao động, 2005.

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật trồng dứa trong trang trại

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-16 10:25:00

Trang liên kết