Kỹ thuật trồng dứa/ Trần Thế Lực, Vũ Mạnh Hải.

Cây dứa

 Kỹ thuật trồng dứa/ Trần Thế Lực, Vũ Mạnh Hải. - H.: Nông nghiệp, 1996. 

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến sản phẩm từ dứa

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-16 10:26:00

Trang liên kết