Lúa Việt Nam trong vùng lúa nam và Đông Nam Châu Á/ Bùi Huy Đáp.

Cây lúa

 Lúa Việt Nam trong vùng lúa Nam và Đông Nam Châu Á/ Bùi Huy Đáp. - Tp.Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 1978. 

Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây lúa vùng Nam và Đông Nam Á

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:40:00

Trang liên kết