Chọn giống lúa lai/ Nguyễn Thị Trâm.

Cây lúa

 Chọn giống lúa lai/ Nguyễn Thị Trâm. - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung. - H.: Nông nghiệp, 2002.

Tóm tắt: Phương pháp và kỹ thuật chọn giống lúa lai hiệu quả

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 09:57:00

Trang liên kết