Cỏ dại trong ruộng lúa và biện pháp phòng trừ/ Nguyễn Mạnh Chính, Mai Thành Phụng.

Cây lúa

 Cỏ dại trong ruộng lúa và biện pháp phòng trừ/ Nguyễn Mạnh Chính, Mai Thành Phụng. - H.: Nông nghiệp, 2000. 

Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng và biện pháp phòng trừ cây cỏ dại cho cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:01:00

Trang liên kết