Kỹ thuật trồng lúa cạn/ Viện khoa học nông nghiệp miền Nam.

Cây lúa

 Kỹ thuật trồng lúa cạn/ Viện khoa học nông nghiệp miền Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 1994. 

Tóm tắt: Đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lúa cạn ở Việt Nam

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:06:00

Trang liên kết