Cỏ dại trong ruộng lúa và biện pháp phòng trừ/ Nguyễn Mạnh Chinh

Cây lúa

 Cỏ dại trong ruộng lúa và biện pháp phòng trừ/ Nguyễn Mạnh Chinh, Mai Thành Phụng. - H.: Nông nghiệp, 2000. 

Tóm tắt: Đặc điểm cỏ dại hại lúa và biện pháp phòng trừ cỏ dại hại lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:08:00

Trang liên kết