Cây lúa và kĩ thuật thâm canh/ Nguyễn Văn Hoan.

Cây lúa

 Cây lúa và kĩ thuật thâm canh/ Nguyễn Văn Hoan. - Nghệ An: Nxb.Nghệ An, 2003

Tóm tắt: Cây lúa và kỹ thuật thâm canh cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:27:00

Trang liên kết