Chọn giống lúa lai/ Nguyễn Thị Trâm.

Cây lúa

 Chọn giống lúa lai/ Nguyễn Thị Trâm. - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung. - H.: Nông nghiêp, 2000.

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và phương pháo lựa chọn các giống lúa lai

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:42:00

Trang liên kết