Chọn tạo giống lúa cho các vùng khô hạn, ngập úng, chua phèn/ Viện Cây lương thực và thực phẩm.

Cây lúa

 Chọn tạo giống lúa cho các vùng khô hạn, ngập úng, chua phèn/ Viện Cây lương thực và thực phẩm. - H.: Nông nghiệp, 1995.

Tóm tắt:  Phương pháp và kỹ thuật chọn tạo giống lúa cho các vùng khô hạn, ngập úng, chua phèn

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 10:47:00

Trang liên kết