Sinh lý của ruộng lúa năng suất cao/ Đào Thế Tuấn.

Cây lúa

 Sinh lý của ruộng lúa năng suất cao/ Đào Thế Tuấn. - H.: Khoa học và Kỹ Thuật, 1970

Tóm tắt: Đặc điểm sinh lý của ruộng lúa năng suất cao

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:07:00

Trang liên kết