Sổ tay kỹ thuật trồng lúa/ Hà Học Ngô.

Cây lúa

 Sổ tay kỹ thuật trồng lúa/ Hà Học Ngô. - H.: Nông thôn, 1975.

Tóm tắt: Các lưu ý về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa nước

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:17:00

Trang liên kết