Giáo trình cây lúa/ Nguyễn Ngọc Đệ.

Cây lúa

 Giáo trình cây lúa/ Nguyễn Ngọc Đệ. - TP. HCM.: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009

Tóm tắt: Thông tin về đặc điểm sinh thái, sinh trưởng, phát triển và chăm sóc thu hoạch cây lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-10-17 11:34:00

Trang liên kết