Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa máy gieo, máy cấy lúa / Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam

Cây lúa

 Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa máy gieo, máy cấy lúa / Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam.. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2015

Tóm tắt:Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa máy gieo, máy cấy lúa

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

2017-10-30 09:26:00

Trang liên kết