Cây sắn (khoai mì)/ Hoàng Kim,Phạm Văn Biên.

Cây sắn

 Cây sắn (khoai mì)/ Hoàng Kim,Phạm Văn Biên. - TpHCM.: Nông nghiệp, 1995.

Tóm tắt: Đặc điểm sinh thái và phát triển cây sắn

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-07 09:53:00

Trang liên kết