Tinh bột sắn và các sản phẩm từ tinh bột sắn/ Hoàng Kim Anh, Ngô Kế Sương, Nguyễn Xích Liên.

Cây sắn

 Tinh bột sắn và các sản phẩm từ tinh bột sắn/ Hoàng Kim Anh, Ngô Kế Sương, Nguyễn Xích Liên. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

Tóm tắt: Cách chế biến, bảo quản và sử dụng các sản phẩm từ cây sắn- tinh bột sắn

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-07 10:12:00

Trang liên kết