Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai lang/ Trịnh Xuân Ngọ, Đinh Thế Lộc.

Cây khoai lang

 Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai lang/ Trịnh Xuân Ngọ, Đinh Thế Lộc. - H.: Lao động Xã hội, 2004

Tóm tắt: Cây có củ và kỹ thuật thâm canh cây khoai lang

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-07 10:58:00

Trang liên kết