Kỹ thuật trồng rau an toàn : Cải bắp, cải thảo, cải làn, cải xanh ngọt...xà lách, dưa hấu, dưa chuột bao tử, mướp đắng / Trần Khắc Thi.

Rau cải xanh

  Kỹ thuật trồng rau an toàn : Cải bắp, cải thảo, cải làn, cải xanh ngọt...xà lách, dưa hấu, dưa chuột bao tử, mướp đắng / Trần Khắc Thi. - Hà Nội: Nông nghiệp,2011

Tóm tắt: Tài liệu viết về kỹ thuật trồng rau theo mô hình trồng rau sạch, rau an toàn: cải bắp, cải thảo, xà lách, dưa hấu, dưa chuột, mướp đắng

Vị trí: Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh


2017-11-08 10:22:00

Trang liên kết