Kỹ thuật trồng rau an toàn : Cà chua, cà tím ớt ngọt, đậu bắp, su hào, cải củ, súp lơ, đậu vàng - đậu cô ve, đậu Hà Lan...rau gia vị / Trần Khắc Thi..

Cây cà chua

 Kỹ thuật trồng rau an toàn : Cà chua, cà tím ớt ngọt, đậu bắp, su hào, cải củ, súp lơ, đậu vàng - đậu cô ve, đậu Hà Lan...rau gia vị / Trần Khắc Thi.. - Hà Nội : Nông nghiệp, 2011

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng ra sách, trồng rau an toàn: cà chua, cà tím, ớt ngọt, đậu bắp, su hào, củ cải, súp lơ...

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-08 10:29:00

Trang liên kết