Kĩ thuật trồng cà chua an toàn, quanh năm/ Trần Khắc Thi, Mai Thị Phương Anh.

Cây cà chua

 Kĩ thuật trồng cà chua an toàn, quanh năm/ Trần Khắc Thi, Mai Thị Phương Anh. - Nghệ An: Nxb. Nghệ An, 2003. 

Tóm tắt: Kĩ thuật trồng, chăm sóc cây cà chua an toàn, quanh năm

 

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

2017-11-08 10:33:00

Trang liên kết