Trồng cà chua quanh năm/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó.

Cây cà chua

 Trồng cà chua quanh năm/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó. - H.: Lao động, 2005.

Tóm tắt: Kỹ thuật trồng cây cà chua quanh năm

Vị trí: Thư viện Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

2017-11-08 10:40:00

Trang liên kết